bootstrap html templates

Budgetbeheer

Lopen de inkomsten terug en de schulden op? Weet u even niet meer hoe u orde op zaken moet stellen met uw financiën?

Dan kan budgetbeheer u helpen.
Een budgetbeheerder ondersteunt u om weer grip te krijgen op uw financiële situatie. Hij kijkt mee naar de knelpunten in uw financiële administratie en zoekt naar oplossingen om deze problemen op te lossen.
Bij budgetbeheer opent de beheerder een nieuwe rekening waar uw inkomen op gestort wordt. Hierover krijgt de beheerder volmacht. Dat betekent dat de beheerder van deze rekening de vaste lasten betaalt en een bedrag voor onvoorziene en onregelmatige betalingen of eventuele schulden reserveert. Tevens maakt de budgetbeheerder wekelijks of maandelijks leefgeld over op uw aparte leefgeldrekening.

In grote lijnen verloopt het budgetbeheer als volgt: 

Budgetbeheer is op vrijwillige basis. Dat betekent dat u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen voor uw financiële zaken. In tegenstelling tot bewindvoering, komt u bij budgetbeheer niet onder bewind te staan. Er is dan ook geen tussenkomst van een rechter. U geeft de beheerder slechts een volmacht om namens u betalingen te doen. In samenspraak met de budgetbeheerder, legt u de afspraken met betrekking tot het regelen van uw financiële zaken, vast in een budgetplan. Dit plan ondertekent u beiden. Budgetbeheer kan ten alle tijden worden opgezegd.

Tijdens het budgetbeheer zal de beheerder de cliënt coachen om weer zelf volledig de regie te krijgen over zijn financiële zaken.