html5 templates

Bewindvoering / beschermingsbewind

Soms kan iemand, door persoonlijke omstandigheden, niet (meer) goed voor zijn eigen financiën zorgen. Ziektes, zoals Alzheimer (dementie), of psychiatrische en psychische problemen zoals verslavingen, verstandelijke beperkingen of depressies of het hebben van problematische schulden kunnen de oorzaak daarvan zijn. Een slecht financieel beheer leidt vaak tot schulden, die hoog op kunnen lopen. Het is dan nodig dat iemand ingrijpt om de betrokkene tijdelijk of permanent te helpen om zijn financiële situatie weer op orde te krijgen en verdere schulden te voorkomen.
Dit heet beschermingsbewind of bewindvoering. 

Bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die al uw financiële zaken regelt. De bewindvoerder houdt uw inkomsten bij, vraagt toeslagen en bijzondere bijstand aan, betaalt uw vaste lasten zoals water, gas en elektriciteit, vult eenvoudige belastingaangiftes in, sluit de nodige (ziektekosten)verzekeringen voor u af en maakt elke week uw leefgeld over op uw leefgeldrekening. De bewindvoerder ontzorgt u volledig als het gaat om uw financiële zaken. Als u bijvoorbeeld een nieuwe telefoon wil kopen, kijkt de bewindvoerder met u mee naar de mogelijkheden.

De bewindvoerder draagt een grote verantwoordelijkheid. Hij beheert namelijk het geld van iemand anders. Daarom kan niet iedereen zomaar bewindvoerder worden. Een rechter moet de bewindvoerder benoemen.