free website creation software
www.ajbewind.nl

Werkwijze bewindvoering 

AJ Bewind heeft een vaste werkwijze voor bewindvoering. Zodra u zich heeft aangemeld, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek stellen wij uw probleem vast en leg ik u precies uit wat u van mij kunt verwachten. Zodra we het eens zijn over de aanpak, leggen we dat vast in een plan. Ik zal vervolgens een aanvraag tot onderbewindstelling indienen bij de rechtbank. U krijgt een oproep om bij de rechtbank te verschijnen. Ik begeleid u naar de zitting.

Zodra de beschikking van de rechtbank binnen is dat u onder bewind bent gesteld, is de bewindvoering een feit. Vanaf dat moment open ik voor u een nieuwe beheerrekening op uw naam. Op deze rekening worden uw inkomsten van uw werkgever of ondersteunende instantie gestort. Ik zal de vaste en onregelmatige lasten van deze rekening betalen.
Wekelijks maak ik ook uw leefgeld over op uw leefgeldrekening.

Ik schrijf alle organisaties aan met wie u een financiële relatie heeft om een totaalbeeld te krijgen van inkomsten – uitgaven en eventuele schulden. Ik maak een duidelijk overzicht en bespreek dat met u.
Uw post wordt naar het Postbusnummer van AJ Bewind gestuurd, zodat u zich niet ongerust hoeft te maken als u facturen binnenkrijgt.
Uw financiële administratie staan bij AJ Bewind op een speciaal beveiligd programma. U krijgt van mij de inlogcodes zodat u precies kunt volgen wat ik met uw geld doe. U bent bij AJ Bewind in veilige handen.

www.ajbewind.nl

Werkwijze budgetbeheer

Bij budgetbeheer openen we een nieuwe beheerrekening. Op deze rekening komen uw inkomsten binnen. Ik betaal uw vaste en onregelmatige lasten van deze rekening. Wekelijks maak ik uw leefgeld over op uw leefgeldrekening. Dit leggen we samen vast in een budgetplan.

Ik heb slechts de volmacht voor deze rekening. U bepaalt zelf nog steeds wat uw incidentele inkopen en uitgaven zijn. Natuurlijk zal ik u daarin begeleiden om te voorkomen dat u nieuwe of oplopende schulden krijgt.

Budgetbeheer is meestal op vrijwillige basis. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als u een bijstandsuitkering ontvangt, kan de gemeente u verplichten om een budgetbeheerder in te schakelen.
Budgetbeheer stopt zodra u uw financiële zaken op orde heeft.Hierboven een uitleg animatie over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd in Nederland.
klik op het plaatje om het filmpje te starten